Odchodząc zamknij drzwi

IMG_0600


© Wojciech Pietrow 2016