dzielę się moim postrzeganiem świata, 
różne galegie, różne chwile,
sens ten sam - zatrzymać moment. © Wojciech Pietrow 2016